Legislativní návrhy

Předkladatelem návrhů zákonů

366/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - Poslanecký návrh zákona Schváleno, 127/2015 Sb.
372/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona - Vzat zpět v 1. čtení
817/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona - 1. čtení, navržen na pořad 53. schůze (od 29. 11. 2016)
961/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona - Vláda

Zpravodajem sněmovny k tiskům

112/0 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění Mezinárodní smlouva - Schválena, 12/2016 Sb. m. s.
136/0 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení Mezinárodní smlouva - Schválena, 21/2016 Sb. m. s.
200/0 Smlouva o obchodu se zbraněmi Mezinárodní smlouva - Schválena, 36/2015 Sb. m. s.
327/0 Zpr.o využití doporučení veřejného ochránce práv za rok 2012 Zpráva a jiné - Vzato na vědomí
328/0 Zpr.o využití doporučení veřejného ochránce práv za rok 2013 Zpráva a jiné - Vzato na vědomí
396/0 Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci Mezinárodní smlouva - Schválena, 20/2016 Sb. m. s.
431/0 Sml. mezi ČR a Etiopií o letecké dopravě Mezinárodní smlouva - Schválena
466/0 Doh. o účasti Chorvatské rep. v Evr. hospodářském prostoru Mezinárodní smlouva - Schválena
479/0 Doh. o hosp. partnerství mezi státy CARIFORA a státy ES Mezinárodní smlouva - Schválena