Považujeme tyto volby za nesmírně důležité !!

08.03.2019

V maratonu každoročních voleb nás čekají zanedlouho ty, které možná řada našich občanů řadí mezi ty méně významné. Volby do Evropského parlamentu. Menší význam jim lidé přisuzují snad i proto, že považují dění na půdě evropských institucí za něco velmi vzdáleného, něco, co jejich běžný život ovlivňuje daleko méně, nežli události na naší vnitropolitické scéně. 

Ale takto viděno to přeci jenom není. Evropská unie nevznikla ve své podstatě jako hospodářský projekt. Jednalo se o politický bezpečnostní projekt, který měl zabránit dalším válečným konfliktům v Evropě. A to především tím, že přivede dva historicky nesmiřitelné nepřátele, Francii a Německo, do jednoho společenství. Postupnými kroky se však Unie počala měnit v instituci, která se snaží čím dál více prosazovat svůj vliv v jednotlivých členských státech. A ne vždy k jejich prospěchu. Dnešní EU již není tou unií, do které jsme na základě referenda vstupovali. Skokově pak vliv EU na jednotlivé národní státy zesílil po přijetí Lisabonské smlouvy. 

Tím ale snaha unijních institucí o své posilování nekončí. Evropská unie po očekávaném vystoupení Velké Británie stojí na rozcestí. Jedna cesta vede ke stále intenzivnější centralizaci, lidově "vice Unie". Prosazují ji především bruselské elity a řada evropských politiků, k těm nejvýraznějším patří například francouzský president Emanuel Macron. Tou druhou cestou se chtějí vydat některé politické reprezentace členských zemí, které prosazují reformu Evropské unie a převedení některých kompetencí z Bruselu zpět na národní státy. A o to se po těchto volbách povede rozhodující boj. Hnutí ANO 2011 rozhodně nepatří do skupiny těch, kteří by se chtěli vydat tou první cestou. Dobře si uvědomujeme, jaká ztráta suverenity nám hrozí. Jako člen sněmovního Výboru pro evropské záležitosti se zabývám unijními směrnicemi, nařízeními a doporučeními, kterými nás Brusel vydatně zásobuje. Často se musím divit, do čeho všeho si osobují bruselské instituce kompetenci zasahovat. 

Nad touto úřednickou mašinérií, Evropská komise je svou podstatou také jen úřednický aparát, lze zvítězit pouze politicky. Je třeba prosadit, aby Evropskou unii řídili politici svými rozhodnutími a ne úředníci, které nikdo nikdy nevolil. Aby se pravomoce k záležitostem, které členský stát zvládá dobře vlastními silami, vrátily zpět na národní úroveň. Říká se tomu princip subsidiarity a ten je třeba posílit. Proto považujeme tyto volby za nesmírně důležité, protože podle nás významně ovlivní směřování EU na další desetiletí. A proto je také ambicí našeho hnutí v těchto volbách výrazně uspět, abychom se mohli účinně bránit centralizačním tendencím. A právě proto bychom rádi poprosili naše občany, aby využili své právo volit, pokud jim na suverenitě naší země záleží.

Pavel Plzák

Člen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky