Poslanec Plzák obvinil nemocnici z pletich při nákupu magnetické rezonance?

04.04.2019

Dne 25.3.2019 jsem jako poslanec za Královéhradecký kraj vystoupil na krajském zastupitelstvu ve věci pořízení a instalace magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. Následně se v mediích objevil článek s titulkem " Poslanec Plzák obvinil nemocnici z pletich při nákupu magnetické rezonance", proti čemuž se musím ohradit.

Kdo byl přítomen mému vystoupení, mohl v úvodu vyslechnout, že cílem je upozornit krajské zastupitele na veřejnou zakázku z oblasti zdravotnictví, která je z mého pohledu procesována ne zcela standardně. Její kompletní realizace byla předpokládána k datu 31.3.2018, takže dnes již máme rok zpoždění. Soutěž byla dvakrát zrušena s odůvodněním chybného zadání a v současné době celá věc čeká na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Oblastní nemocnici Náchod jako zadavateli hrozí pokuta a zřejmě i uhrazení nákladů, které měli účastníci soutěže spojené s touto zakázkou. Považoval jsem za důležité na tyto okolnosti krajské zastupitele upozornit a žádal jsem odpověď na otázku, kdo je za celou záležitost zodpovědný. Poté, co jsem se nyní vrátil ze zahraničí, zaregistroval jsem v mediích vyjádření zadavatele, na které musím reagovat.

1/ Je mi vytýkáno, že útočím závažnými a nepravdivými informacemi. Ano, souhlasím s jejich závažností, ale jinak si stojím za každým slovem ze svého vystoupení a jsem připraven je obhájit.

2/ Vyčítá se mi, že jsem nekontaktoval před svým vystoupením pracovníky Oblastní nemocnice Náchod a prezentoval informace, které zjevně nepochází z veřejných zdrojů.

K tomu musím uvést, že nejsem povinen kohokoli před svým vystoupením kontaktovat a uváděné informace jsou veřejně dostupné. Zadávací dokumentace, termíny, cena, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení u obou soutěží a další takové jsou.

3/ Zadavateli vadí přirovnání k takzvané " Karlovarské losovačce". Co si ale má člověk myslet, pokud dvakrát v soutěži zvítězí stejný uchazeč a zadavatel vždy soutěž zruší s výmluvou na vlastní chyby, načež uvede, že vyhlásí třetí soutěž. Vypadá to, že se bude soutěžit tak dlouho, dokud nevyhraje správný uchazeč.

4/ Zadavateli vadí mé vyjádření, že byl překvapen nabídnutou cenou v druhé soutěži. Argumentuje, že nemocnice dopředu cenu nezná. To je snad samozřejmé, ale znal cenu z první soutěže a výrazné snížení nabídnuté ceny jej jistě zaskočilo. Přestože se soutěžilo na cenu, i takto příznivou nabídku jako "řádný hospodář" nepřijal a soutěž opět zrušil.

5/ V mém vystoupení zaznělo, že se tak stalo až po čtyřech měsících. Zadavatel to vysvětluje velmi kostrbatě tak, že za prodloužení může skutečnost, že dodavatel odmítal sdělit základní údaje pro posouzení s odkazem na obchodní tajemství. To je nelogické, protože při nesdělení základních údajů by musel být ze soutěže vyloučen již na samém počátku.

6/ Pokud se týče přizvaných expertů, je chybou nemocnice, pokud si nezjistí jejich eventuelní vazby na účastníky soutěže.

7/ V samém závěru se zadavatele dotýká kritika práce členů hodnotící komise a zaměstnanců, kteří měli a mají s přípravou tohoto výběrového řízení nějaké dočinění. Pokud ale nemocnice dvakrát zrušila soutěž a vymlouvá se, že tito lidé chybovali při zadání, máme je snad chválit?

Anebo za nic nemohou, ale můžeme spekulovat, že soutěž nedopadla podle představ zadavatele?

8/ V závěru mě zadavatel žádá, abych se omluvil nebo podal trestní oznámení. Nevím, proč bych se měl omluvit za to, že jsem krajské zastupitele upozornil na neschopnost nemocnice, která je v majetku kraje, úspěšně v plánovaném termínu dokončit veřejnou zakázku. Nevím také, proč bych měl podávat trestní oznámení. Pokud se orgány činné v trestním řízení i třeba z veřejného prostoru dozví informaci, že by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, jsou povinny konat, aniž by bylo podáno jakékoli trestní oznámení.

A na závěr bych chtěl uvést, že přestože má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže teprve rozhodnout, zda vyhoví návrhu uchazeče, aby zrušil rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení v druhém kole, tak zadavatel, Oblastní nemocnice Náchod a.s. již vyhlásil kolo třetí. To již je naprosto nepochopitelné. Co když úřad návrhu vyhoví? Kdo uhradí náklady účastníků třetího kola soutěže s ní spojené?

MUDr.Pavel Plzák