Plánovaná fuze krajských nemocnic do jedné organizace

06.06.2019

Dne 3. června 2019 zasedal zdravotní výbor krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Stěžejním bodem bylo projednání návrhu plánované fuze krajských nemocnic do jedné organizace. Prezentace, kterou členové výboru měli možnost shlédnout, byla podrobena poměrně zdrcující kritice. 

Návrh nepřinášel žádné prokazatelné ekonomické výhody, což dokladoval i vyžádaný názor naší největší zdravotní pojišťovny - VZP. Stát chce jít do budoucnosti cestou hodnocení kvality poskytované péče jednotlivých nemocnic, což by sloučením do jednoho celku bylo poměrně obtížné. Byla zdůrazňována výhoda lepšího řízení krajského zdravotnictví, ale nedávno byl zaveden nový systém tohoto řízení za účasti představenstva zdravotnického holdingu a ředitelů jednotlivých nemocnic a tento systém ještě neměl možnost prokázat svou životaschopnost a výhody a již má být měněn za jiný. Zmiňovaná výhoda možné restrukturalizace by neznamenala nic jiného, nežli rušení některých oddělení a snížení dostupnosti zdravotní péče v jednotlivých regionech, což by při současném stárnutí populace jistě vyvolalo problémy a nelibost. 

Představy o případném přesouvání zdravotnického personálu mezi jednotlivými odštěpnými závody, jak by se měly jednotlivé nemocnice jmenovat, je z hlediska pracovního práva nemožná. Případné omezení péče v některých nemocnicích není schopna nahradit ani Fakultní nemocnice v Hradci Králové, protože již dnes vysílá signály, že je přetížená a kapacitně nezvládá nápor pacientů. Například na běžnou plánovanou operaci je čekací doba v této nemocnici v současné době 40 týdnů. Můj názor nad rámec této informace je navíc takový, že nastavený systém struktury nemocnic ve formě akciových společností, které mají ze svého principu generovat zisk, je absolutně nevhodný, dofinancovávat nemocnice krajem umožňuje jen kostrbatým procesem financování tzv. závazku veřejné služby a vhodnější by zřejmě bylo převedení na příspěvkové organizace, jako je tomu v případě Krajské záchranné služby.

Po proběhlé diskuzi bylo konstatováno, že jediným efektem této fuze by bylo zřízení jakéhosi generálního ředitelství, které by stálo od 10 do 20 milionů ročně a pracovalo by tam zhruba 25 zaměstnanců. Jak je v takových případech známo, dalo by se očekávat, že těchto zaměstnanců bude v průběhu času pouze přibývat. Po diskuzi členové výboru dali najevo hlasováním svůj názor a odhlasovali negativní stanovisko výboru. Výbor nedoporučil krajskému zastupitelstvu chválit tento záměr a nyní již bude záležet jen na rozhodnutí členů zastupitelstva, kteří by se tímto návrhem měli zabývat na svém zasedání 17. června 2019 a já bych si přál, aby zvážili názor výboru.