Mé hlasování v případě církevních restitucí.

28.01.2019

Je spravedlivé vrátit, co bylo ukradeno. Církev si zažádala i o to, co jí před rokem 1948 nepatřilo, a Kalousek jí to dal. Připadá Vám to normální? Okradl stát a nás všechny. K dovršení všeho církve dostaly peněžité náhrady za to, co již stát nevlastnil, což je logické a spravedlivé, protože to mezitím převedl na kraje, obce, fyzické osoby, a nemohlo jim to tedy být vydáno. Nyní žalují současné vlastníky a chtějí fyzické vydání majetku, za který jim byly vyplaceny peněžité náhrady. Opět pokus obohatit se na úkor státu, ale i současných vlastníků. Vy to snad schvalujete? Zjistěte si skutečná fakta a nepodléhejte ideologii. Mé rodině byl také restituován majetek po roce 1990, ale nikoli za takto příznivých podmínek, jako v případě církví. Rozhodně jsme nedostali peněžité náhrady za to, co nám nemohlo být vráceno. A každý restituent Vám jistě potvrdí, jak musel svůj restituční nárok doložit, a bez papíru nedostal nic. V případě církví se toto, světe div se, nepožadovalo. Takže buďme spravedliví a uvažujme rozumem. Co se KSČM týče, my jsme měli korekci církevních restitucí v programu před volbami v r. 13 i 17, v minulém volebním období to nebylo možné díky blokaci KDU-ČSL. Já osobně bych pro to hlasoval nehledě na názor KSČM.

P.Plzák