Imigrace - řešení vlastními silami EU

01.07.2017

To, že se vedení Evropské unie a především Angela Merkelová osobně tak zoufale upíná k dohodě s Tureckem, která má vyřešit problém s přílivem uprchlíků, je důkazem vlastní neschopnosti. Je přiznáním neschopnosti vyřešit tento problém vlastními silami a dokazuje, že díky pseudokorektnosti odmítáme reálná vlastní řešení, která se nabízejí.

S pobaveným úsměvem můžeme pozorovat, že se v současnosti děje to, od čeho se vedení unie štítivě odtahovalo na počátku krize, a to důsledná ochrana státních hranic a nevpouštění migrantů, kteří v dané zemi nežádají o azyl. Stále čekáme, kdy konečně někdo z Evropské komise přizná, že v případě zájemců o mezinárodní ochranu pouze v Německu a Švédsku se jedná o jasnou ekonomicky motivovanou migraci. Proč by tito lidé putovali do naprosto politicky, kulturně a nábožensky odlišného prostředí, když bezpečí mohou nalézt i v prostředí z těchto hledisek pro ně daleko bližším. Očekával bych, že šíité se budou uchylovat například do Iránu, sunnité zase pro změnu do států arabského poloostrova.

Pokud tedy migrují za něčím jiným, nežli je bezpečí v sobě blízkém prostředí, pak je jejich motivace striktně ekonomická. Řešení, jak může EU zabránit dalšímu přívalu těchto ekonomických migrantů i bez účasti draze zaplaceného Turecka, leží na jejím území a předpokládá konečně aktivní spolupráci Řecka. Je třeba uvažovat o vyčlenění některých řeckých ostrovů pro vybudování záchytných utečeneckých táborů z peněz, které hodlá unie odvádět Turecku.

Lidé, kteří prchají ze Syrie před válkou, v nich mohou v bezpečí a humánních podmínkách pod mezinárodní ochranou vyčkat ukončení konfliktu v jejich zemi a následně se do ní vrátit zpět. Ti, kteří míří do Evropy za vysněným blahobytem velmi záhy od cesty touto trasou upustí, jakmile zjistí, že cesta končí v těchto táborech. To je řešení, které by mělo být diskutováno, protože dohoda s Tureckem v podobě,která leží na stole, vzhledem k nepřijatelnosti požadavků zřejmě nebude úspěšně uzavřena.

Pavel Plzák / ANO /

člen zahraničního výboru PSPČR