Jaký máte názor na bezpečnost České republiky?

Ve světle nekončící migrační krize a teroristických útoků v Evropě je zapotřebí věnovat větší pozornost bezpečnosti. Především je zapotřebí plnit naše závazky k NATO, navyšovat prostředky na armádu tak, abychom se brzy přiblížili dohodnutým 2 procentům HDP. Armáda ČR by měla mít cílově 30 až 35 tis. vojáků vybavených špičkovou technikou. Dále je zapotřebí navyšovat prostředky pro zpravodajské služby.

Veškeré tyto prostředky by nebyly tolik účelné, pokud by trvala nadále unijní apatie k hrozícím rizikům, neschopnosti je předvídat a připravovat se na ně (jako byla např. tolerance dovozu migrantů z Afriky různými aktivistickými "neziskovými" organizacemi).

Česká republika by měla prosazovat s předstihem racionální bezpečnostní návrhy jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni NATO. Je zapotřebí lépe chránit evropskou hranici a bránit se nelegální migraci. Jak ukazují zkušenosti z Německa, kde se daří deportovat jen 5% nelegálních migrantů, problémy nespočívají v pomalém nebo nedostatečném rozhodování soudů, ale v průmyslu zabraňovačů deportací, který má zdroj v aktivistických spolcích, spolupracujících právnících a části aktivistických politiků.

Měli bychom se minimálně vyvarovat poskytování dalších prostředků, podobným spolkům, abychom nedopadli stejně tak, jak to charakterizoval bavorský premiér a šéf CSU "toho, kdo vkročí na německou půdu, je prakticky nemožné z ní dostat."

S bezpečností ČR stejně tak souvisí i přiměřená potravinová soběstačnost a zabezpečení schopnosti krajiny udržovat vodu, co by strategické suroviny.

Dále je pro nás důležitá i energetická bezpečnost, což znamená výstavbu dalších jaderných bloků. Stejně důležitá je i fiskální bezpečnost, proto si musíme v dohledné době ponechat korunu a nesnažit se přijmout euro.