Otázky a odpovědi

Zde můžete najít konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.

Jaký máte názor na dostavbu D11? 


Dálnice D11 je velice strategická dopravní stavba pro Královéhradecký kraj aměla být podle původních projektových dokumentů hotová již v roce 2013 až na polské hranice. Vlády před námi nekladly na její dostavbu dostatečný důraz a výmluvy na paní Havránkovou jsou zavádějící. Ministru Prachařovi se povedlo s paní Havránkovou o vypořádání pozemků domluvit. Zde lze jen podotknout, že kde je vůle je i cesta. V západním světě trvá příprava staveb okolo sedmi let a u nás je to v průměru 25 let, což je neuvěřitelné. Naší vládě se podařilo prosadit novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, vyjednat výjimky na posuzování vlivu stavby na životní prostředí u Evropské komise a novelizovat stavební zákon, který stavbu D11 urychlí na úseku Jaroměř - Královec díky jednoduššímu procesu povolovacích řízení. Veškeré tyto kroky významným způsobem pomohly k tomu, že se i na D11 začal provádět archeologický průzkum, na který bude navazovat samotná výstavba.K urychlení výstavby pomohla i mnou organizovaná jednání všech zúčastněných orgánů státní správy, jak na půdě parlamentu, tak i u nás v kraji.Bohužel nevládní organizace Děti země, pro mě z neznámého popudu, opět ukázala, jak stavbu oddálit napadením stavebního povolení. Přitom D11 nejen velmi odlehčí životnímu prostředí v obcích a městech, přes která nyní projíždí desetitisíce tranzitních nákladních a osobních vozidel, ale sníží také nehodovost a úmrtnost na přetížené silnici I. třídy.

Co se děje v našem kraji v nemocnicích? 


V současnosti se snažíme spolu se senátorem Jiřím Hlavatým, poslancem Jiřím Štětinou a dalšími krajskými zastupiteli prosadit výstavbu nových operačních sálů v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem přístavbou na nově postaveném objektu laboratoří. Tato nemocnice se svojí kapacitou operačních výkonů řadí mezi bývalé okresní nemocnice jako je Trutnov, Jičín, Rychnov nad Kněžnou i Náchod. Její zachování a modernizace operačních sálů pomůže v našem regionu udržet kvalitní a dostupnou lékařskou péči, pro kterou ani nemáme náhradu. Dostáváme se rozporu s krajskými radními, kteří prosazují rekonstrukci stávajících sálů. Tato varianta by na dlouhou dobu odstavila operativu a připravila nemocnici o příjmy, zároveň by snížila významně kapacitu lůžkové části . Navíc je technicky výrazně problematická. O náchodské nemocnici se zmíním jen v krátkosti. Její rekonstrukce a výstavba nového generelu je zřejmě v nedohlednu vzhledem k nejasnostem, které provázejí celý projekt . Cena celého projektu od roku 2013 do současnosti vystoupala na nejméně 2 mld a výběrové řízení na zhotovitele bylo přerušeno. Myslím, že není ve schopnostech současného vedení kraje tento projekt dovést do úspěšného konce. Nemocnici zároveň provázejí nesrovnalosti v jejím hospodaření a na některé z nich byla podána trestní oznámení. 

Co říkáte na krajskou koalici? 


Krajská koalice je postavena na principu všichni proti ANO 2011 s cílem udržet si prebendy v dozorčích radách krajských společností a co nejdéle oddálit možnost nahlédnout pod pokličku krajské politiky. Na bilboardech jsme četli něco o generálním úklidu, ale dopadlo to jako vždy, klasické strany se na svých zájmech vždy domluví. Fakt, že se muselo spojit osm politických subjektů, aby vyšachovalo vítěze demokratických voleb, považuji za nevídaný a je mimořádným důkazem, kam až jsou stávající politici ochotni zajít v nerespektování vůle voličů, což je slabé slovo, spíše bychom měli hovořit o pohrdání voliči. Je to varování před parlamentními volbami. Mě osobně mrzí to, jak se zachovalo hnutí Východočeši, kterého jsme považovali za přirozeného partnera, zahájili jsme s ním okamžitě po zveřejnění výsledků voleb povolební vyjednávání a domluvili se na společném postupu. Tomuto hnutí pomáhal na svět Andrej Babiš a v předcházejících krajských volbách i já osobně.

Proč není ANO ve vedení kraje? Kde se stala chyba?


Všichni zřejmě vnímáme co se stalo a jaký byl motiv po krajských volbách pro standardní politické strany "vyšachovat" z možnosti sestavit krajskou vládu hnutí ANO. Cítím to jako podraz na voliče, kteří jasně deklarovali při volbách, kdo má v kraji vládnout a proč. To jakým způsobem se straničtí předáci domluvili již před volbami na skladbě koalice, pro případ, že by naše hnutí ve volbách uspělo, beru jako bezprecedentní ukázku pohrdání principů demokracie. Paní Kláře Dostálové nebyla vůbec dána šance cokoliv v povolebním jednání změnit, ačkoliv jsme dostali od voličů na sestavení krajské vlády obrovský mandát. Doufám, že si při sněmovních volbách na tento podvod voliči vzpomenou, až se budou rozhodovat komu dají svůj hlas. 

Jaký máte názor na ODS a ČSSD? 


Obě považuji za klasické strany a větší zkušenost máme ze společného vládnutí v koalici s ČSSD a KDU-ČSL. Ta největší zkušenost spočívá v tom, že gentlemanské dohody, za které považuji i koaliční smlouvu, kterou jsme všichni podepsali, s těmito stranami neplatí a neplatí ani podaná ruka. ODS nám v minulosti zvyšovala daně a jen náš odpor bránil tomu, aby to v současném volebním období neprováděla i ČSSD. Od vlád V.Klause, který měl příjmy z privatizace státního majetku již žádná z těchto stran ani přes hospodářský růst nedokázala vyrovnaně , natož s přebytkem , hospodařit a jenom naší zemi zadlužili. Ve spolupráci s M.Kalouskem nám ještě drze poslali složenku, kolik každý z nás dluží. 

Jste lékař...co říkáte na zdravotnictví v ČR? 


Dobré zdravotnictví je prvotním zájmem našich občanů. V poměru cena/výkon patří k nejefektivnějším na světě, což je dáno nízkými platy zdravotníků. Vzhledem k tomu , že léky, přístroje a zdravotní materiál nakupujeme za světové ceny, jsou největšími sponzory kvality našeho zdravotnictví právě lidé, pracující v tomto odvětví. Samozřejně víme o některých dalších neefektivitách, které bychom chtěli napravit, ale při vedení ministerstva zdravotnictví ministry za ČSSD se to nedaří. Je třeba snížit byrokracii, oddělit jasně zdravotní a sociální péči, více zainteresovat naše občany na péči o své zdraví, protože zdraví považuje valná většina z nás za to nejcennější, co máme. Bude problém za stávajícího systému vše ufinancovat, protože nastupují moderní ale drahé technologie, účinné inovativní léky, metody a rychle nám stárně populace. Prodlužuje se průměrný věk jak u mužů, tak u žen.

Co chcete změnit? 


Chci se zasadit o změnu financování zdravotních služeb, je třeba , aby za stejnou práci platila pojišťovna všem stejně, bez toho nelze poměřovat efektivitu a kvalitu zdravotnických zařízení. Systém více pojišťoven, které platí všechny stejný rozsah zdravotní péče, daný legislativou a které si mezi sebou dále přeposílají peníze, je neefektivní. Státem garantovaná péče by měla být financována z jednoho zdroje a pojišťovny by měly fungovat na komerčním principu v oblastech státem negarantované péče. Je třeba zainteresovat občany na zodpovědném přístupu ke svému zdraví. Není možné, abychom se neomezeně solidárně skládali na péči o člověka, který se svým zdravím nezodpovědně hazarduje. Chtěl bych bojovat s přebujelou byrokracií ve zdravotnictví, sestra a lékař je tu pro pacienta a ne pro "papírování". V oblasti zahraniční politiky / pracoval jsem v zahraničním výboru/ budu nadále proti federalizaci Evropské unie, proti omezování našich národních zájmů zákonodárstvím nevolené byrokratické smetánky v Bruselu, budu hájit náš národní stát, který má právo si chránit své hranice, bezpečnost a určovat, kdo má právo na jeho území pobývat. Za současného modelu eurozony jsem proti přijetí eura. Nechci společnou sociální, azylovou politiku EU, případně jednotné zdanění, nebo nedejbože společný rozpočet nadiktovaný z Bruselu, jak navrhují někteří šílenci. Ve své práci chci používat zdravý selský rozum a vnímat názory a postoje našich občanů.

Říká Vám něco jméno Havránková? Jaký máte na tuto dámu názor? 


Myslím, že o paní Havránkové toho bylo již dost napsáno a medializováno a mně vůbec nepřísluší jakýmkoliv způsobem se k této dámě vyjadřovat, protože ji vůbec osobně neznám. Jediné co vím, jsem v souvislosti s D11 napsal výše.